2221051779 4ο χλμ. Χαλκίδας- Βασιλικό, Χαλκίδα kalfasscrap@gmail.com
hero image
 

KALFAS SCRAP METAL
Χωματουργικά - Ενοικιάσεις κάδων Χαλκίδα

_____

παρεχόμενες υπηρεσίες
 


 Εμπόριο μετάλλων 
 Αγορά μετάλλων 
 Γενικές μεταφορές
 Αποκομιδή μπαζών
 Καθαρισμοί κτηρίων

 

 Εμπόριο παλαιών σιδήρων & μετάλλων
Αποξηλώσεις εργοστασίων & βιοτεχνιών
Ενοικιάσεις κάδων & χωνιών
 Αποκομιδή μπαζών

 

 Κηπευτικά χώματα
 Καθαρισμοί κτηρίων
 Χωματουργικές εργασίες – Εκσκαφές
 Εκχιονισμοί